Nové byty v Rychnově nad Kněžnou

2. ETAPA

Vzhledem k velkému zájmu o 1. etapu našeho bytového projektu v lokalitě Javornická, činíme kroky směřující k další výstavbě. V této klidné, velmi oblíbené rezidenční lokalitě pro vás začneme budovat pokračování projektu Rezidence Javornická. Předpokládáme výstavbu cca 390 nových bytů. Plánovaná dispozice domů je v souladu s územní studií Z.rk31, bytové domy budou podsklepené, s možností vnitřního parkování a sklepních kójí pro každou bytovou jednotku. Využijte možnosti kontaktovat nás pomocí níže umístěného formuláře pro případnou nezávaznou objednávku. Projevením vašeho zájmu si zajistíte přednostní výběr nemovitosti dle vašich přání.

Nové byty v Rychnově nad Kněžnou s dostatečnou parkovací kapacitou

Kontaktní formulář

Nové byty v Rychnově nad Kněžnou - studie přenesená do terénu

DOMY A BYTY

Postupně v lokalitě vyroste několik bytových domů o 4 nadzemních podlažích a 5. ustupujícím nadzemním podlaží. Objekty nabídnou bydlení v cca 390 bytových jednotkách s dispozicemi 1+kk až 4+kk. V rámci výstavby občanské vybavenost počítáme s možností drobných provozoven nerušících bydlení typu: kadeřnictví, kavárna, vinotéka, ordinace, solária a dalších… a to vše v souladu s využitím okolního prostranství a navazujících veřejných prostor.

ZELEŇ A PARKOVÁNÍ

Součástí projektu se stanou parkové plochy s dostatkem zeleně, chodníky s posezením na lavičkách pro odpočinek. Ke každému bytu v přízemním podlaží bude náležet vlastní předzahrádka pro příjemně strávený čas ve vlastní zeleni. Náš bytový projekt nabízí pro všechny rezidenty parkování v podzemních garážích. Sklepní kóje budou dobře přístupné. Vybraná parkovací místa budou vybavena také dobíjecími stanicemi pro elektromobily. Vjezdy do garáží budou kontrolovány čipovou kartou a monitorovány kamerami.

Nové byty v Rychnově nad Kněžnou - parking

Nové byty v Rychnově nad Kněžnou

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

V návaznosti na územní studii Z.rk31 budou vybudovány příjezdové komunikace, chodníky, parkovací stání a vysázena veřejná zeleň. Veřejné prostranství bude osazeno městským mobiliářem typu: lavičky, kolostavy, odpadkové koše, dětská hřiště, drobné sportovně-rekreační plochy, fontány a další. V blízkosti budoucí výstavby se nalézají všechny důležité sítě technické infrastruktury (vodovod, splašková kanalizace, elektřina, datové služby – optický kabel)


Časový plán

 
 

 

 
 
duben 2022

STUDIE ZASTAVITELNOSTI

listopad 2022

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
duben 2023

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

říjen 2023

STAVEBNÍ POVOLENÍ